Katechézy pre deti

4. Veľkonočná nedeľa - nedeľa dobrého pastiera

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ (Jn 10, 11-18)

Už ste niekedy videli pastiera s ovečkami? Ovečky majú zaujímavú vlastnosť, počúvajú iba hlas svojho pastiera. Za cudzím človekom, nech by ich akokoľvek lákal a volal za sebou, nepôjdu. Ovečky nasledujú svojho pastiera, pretože mu dôverujú. A pastier vodí svoje ovečky na pašu, aby sa najedli a k potoku, aby sa napili.

V dnešnom evanjeliu sme počuli o ovečkách a pastierovi. Kto je tým pastierom? Pán Ježiš, dokonca o sebe hovorí, že nie je hocijakým pastierom, ale dobrým pastierom. Takým pastierom, ktorý neopustí svoje ovečky za žiadnych okolností. Ani vtedy, keď príde vlk alebo iné nebezpečenstvo. Tak miluje svoje ovečky, že je za ne ochotný položiť svoj život.

Už vieme, kto je pastier. Ale kto sú tie ovečky, o ktoré sa pastier stará? Sme to my a všetci ľudia, ktorí nasledujú Pána Ježiša. Slávime veľkonočné obdobie, obdobie, v ktorom si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Vidíme, že slová, ktoré Pán Ježiš vyslovil, aj splnil. Z lásky k nám položil svoj život, aby nás ochránil pred večnou smrťou a získal nám večný život.

A čo si máme vziať z toho, že sme pripodobnení ovečkám? Tak ako ony, máme počúvať hlas Pána Ježiša a nasledovať Ho, dôverovať mu a nenechať sa zlákať inými hlasmi. V tomto nasledovaní Pána Ježiša nám pomáhajú duchovní otcovia. Viete, koho tak nazývame? Kňazov. Oni na zemi zastupujú Pána Ježiša a sú pre nás pastiermi, ktorí nás usmerňujú v každodennom živote, aby sme sa všetci raz stretli spoločne v nebi, kde bude jedno stádo ovečiek a jeden pastier – Pán Ježiš.

Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou Dobrého Pastiera. Modlíme sa za kňazov a rehoľníkov, ktorých už máme, ale aj za nové duchovné povolania. Ako ovečky potrebujeme svojich pastierov, ktorí sa postarajú o našu dušu tak, ako sa pastier stará o blaho svojich ovečiek. Preto dnes ďakujme Pánu Ježišovi za jeho lásku k nám, že sa o nás neustále stará ako pastier o svoje ovečky. Ďakujme mu za našich kňazov, ktorí ho zastupujú na zemi a privádzajú nás k Bohu. Napokon prosme Pána Ježiša, aby povolal do pastierskej služby nových kňazov a rehoľníkov, ktorí sa budú verne starať o zverené ovečky.


Autor textu: Zuzka Šintálová