Katechézy pre deti

1. pôstna nedeľa

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,12-15)

Aké obdobie sme začali prežívať na Popolcovú stredu? A koľko dní toto obdobie trvá? Začali sme prežívať pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní, presne toľko, koľko bol na púšti Pán Ježiš. Prečo máme pôstne obdobie? Aký má význam? V pôste sa pripravujeme na Veľkú noc, na oslavu zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Pripomíname si, čo všetko Pán Ježiš pre nás urobil – prišiel na svet, vzal na seba naše hriechy a obetoval za každého jedného z nás svoj život, aby sme získali večný život v nebi.

V dnešnom evanjeliu počujeme výzvu Pána Ježiša: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Čo tieto slová znamenajú? K čomu nás Pán Ježiš vyzýva? Kajať sa znamená ľutovať svoje hriechy, prosiť Pána Boha, aby nám odpustil, ak sme urobili niečo zlé alebo zanedbali čosi dobré. A čo znamená veriť evanjeliu? Či nestačí, že ho každú nedeľu počujeme pri svätej omši? Keby sme evanjelium len počúvali, bolo by ako zaujímavý príbeh, ktorý pre nás nemá veľký význam. Veriť evanjeliu znamená nielen ho počúvať, ale aj riadiť sa ním a prežívať svoj život podľa príkladu Pána Ježiša, ktorý nám v evanjeliách dáva.

Pri cestovaní na dovolenku alebo nejaké miesto, kam ideme prvýkrát, často využívame navigáciu, aby sme prišli do cieľa. Ak sa vyberieme zlým smerom, ozvú sa slová: „Ak je to možné, otočte sa.“ Slová navigácie neutíchajú, kým sa vodič auta neotočí správnym smerom. Aj my sme od Boha dostali navigáciu – naše svedomie. Ak sa vyberieme zlou cestou – cestou hriechu, svedomie nám šepká, aby sme sa obrátili naspäť k Bohu a konaniu dobra, aby sme raz prišli do cieľa našej cesty, do neba.

V pôstnom období sa viac zameriavame na to, aby sme obrátili svoje srdcia k Bohu a dobre sa pripravili na Veľkú noc. Ale ako na to? Spôsobov je mnoho: modlitba krížovej cesty, pri ktorej si pripomíname umučenie Pána Ježiša, zriekanie sa sladkostí, zriekanie sa pozerania televízora, hier na mobile, tablete alebo počítači, väčšia ochota pomáhať druhým alebo sa o niečo podeliť. Pomocou nám môže byť aj pôstna aktivita (v prílohe).

Prežime toto pôstne obdobie s Pánom Ježišom a pamätajme na jeho výzvu „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Nech nám tieto slová každý deň pripomínajú, ako máme žiť svoj život, aby sme sa dobre pripravili na Veľkú noc a raz dosiahli cieľ nášho života – Božie kráľovstvo.