Katechézy pre deti

11. nedeľa v cezročnom období

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. (Mk 4, 26-34)


Už ste niekedy sadili nejaké semienko do zeme? Sledovali ste, ako rastie? Aj z celkom malého semienka môže vyrásť obrovská rastlina – napríklad nejaký vysoký mohutný strom, ale aj malý kvietok ako je sedmokráska.

Pán Ježiš v dnešných podobenstvách prirovnával Božie kráľovstvo k takému malému semienku hodenému do zeme. Čo sa deje s tým semienkom? Najprv v zemi vyklíči, potom rastie, rastie, rastie až vykukne nad zem, vytvorí steblo, potom klas a nakoniec prinesie zrnká, teda úrodu. Závisí rast semienka od človeka? Môže človek prikázať semienku, aby vyrástlo? Nie, človek môže semienku pomôcť priniesť úrodu tým, že mu zabezpečí vhodné podmienky, ale semienko rastie po celý čas – či človek spí alebo je hore, či je deň alebo noc. Schopnosť rásť dáva Pán Boh.

Potom Pán Ježiš pokračoval ďalším podobenstvom. K čomu prirovnal Božie kráľovstvo tentokrát? K horčičnému zrnku. Bol to ďalší z obrazov, ktorý Ježišovi poslucháči veľmi dobre poznali. Tak ako sa u nás pestujú napríklad jablká alebo hrušky, v Palestíne sa pestovala horčica. Horčičné zrnko bolo v porovnaní s ostatnými zrnkami veľmi malé, no napriek tomu z neho narástol veľký asi štvormetrový strom.

Čo je teda Božie kráľovstvo? Semienko? Semienko je iba obrazom Božieho kráľovstva. Každému z nás dal Boh do srdca svoju lásku, vložil ju tam ako malé semienko. Vzrast semienku lásky dáva Boh, ale to, či má semienko dobré podmienky, záleží na nás. Aby Božia láska v nás rástla, je dôležité dbať na každodenné malé skutky lásky a pozornosti voči blížnym. Môže to byť pomoc súrodencovi s úlohami, utretie riadu po večeri, podelenie sa o sladkosti alebo desiatu so spolužiakmi, prinesenie vody smädnému členovi rodiny, ale aj úsmev, ktorý môžeme darovať celkom neznámym ľuďom na ulici, a tým im spríjemniť deň. Určite aj sami prídete na mnoho iných spôsobov, ako zabezpečiť semienku dobré podmienky pre rast a prinášanie úrody. Keď budú vaše srdiečka naplnené Božou láskou, potom už tu na zemi zažijeme naozajstné Božie kráľovstvo.


Autor textu: Zuzka Šintálová