Katechézy pre deti

13. nedeľa v cezročnom období

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.

Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.

Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ‚Kto sa ma dotkol?‘“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“

Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“

Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.

Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov.

I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. (Mk 5, 21-43)


Koho z vás majú rodičia veeeľmi radi? Niekedy sa hovorí, že by vám zniesli modré z neba a najradšej by vám splnili všetko, čo vám na očiach vidia. Boli ste už niekedy chorí, však? Čo vtedy maminka a ocko robia? Starajú sa o vás, nosia vám lieky i čaj, všemožne sa snažia zlepšiť váš zdravotný stav. Častokrát aj v noci rodičia nespia a chodia kontrolovať, či náhodou čosi nepotrebujete alebo nemáte horúčku.

Jairus bol ockom dvanásťročného dievčatka, ktoré veľmi ochorelo. Keďže počul o zázrakoch, ktoré Pán Ježiš konal, prišiel a veľmi prosil Ježiša, aby jeho dcérku uzdravil. Pán Ježiš sa hneď vybral k domu Jaira, aby mohol jeho dcérku uzdraviť.

Spolu s ním šiel aj veľký zástup a tlačil sa na Pána Ježiša. Zrazu sa Pán Ježiš zastavil. Prečo? Zacítil, že z neho vyšla sila a chcel vedieť, kto sa ho dotkol. Mnohým táto otázka prišla zvláštna a dokonca smiešna. Toľko ľudí sa predsa tlačilo v zástupe, ktokoľvek sa ho mohol dotknúť. Pán Ježiš však chcel vidieť ženu, ktorá sa ho dotkla. Čo povedal Ježiš tejto žene, ktorá sa po dotyku uzdravila zo svojej choroby? „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ Vďaka svojej viere dosiahla uzdravenie.

Ešte kým tieto slová Pán Ježiš hovoril, prišli z domu Jairusa ľudia so smutnou správou. Akou? Že Jairova dcérka zomrela. Nevideli už žiadne riešenie tejto situácie, preto volali Jaira, aby šiel domov a už nechal Pána Ježiša na pokoj. Keď to Ježiš počul, povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver!“ Jairus však nestratil nádej a šiel s Pánom Ježišom a jeho najbližšími učeníkmi do svojho domu.

Keď Pán Ježiš povedal, že dievčatko iba spí, vysmiali ho. Títo ľudia neverili, že by Pán Ježiš mohol vzkriesiť niekoho mŕtveho. Čo urobil Pán Ježiš, keď vošiel do izby dievčatka? Chytil ho za ruku a rozkázal mu, aby vstalo. Zafungovalo to? Áno, dievčatko hneď vstalo a chodilo.

V oboch zázrakoch, o ktorých sme dnes počuli v evanjeliu, je dôležitá jedna vec. Postrehli ste ktorá? Viera. Žena bola uzdravená vďaka svojej viere a Jairova dcérka bolo vzkriesená vďaka viere svojho ocka. Aj my vďaka viere môžeme u Boha získať veľké veci. Každý jeden z nás je pre Boha veľmi dôležitý. Boh chce pre nás každý deň robiť malé i väčšie zázraky, pretože nás má veľmi rád. Našou úlohou je mať otvorené srdce, aby sme tieto zázraky dokázali vidieť, a veriť. Veriť, že Boh je dobrý a všemohúci, a dokáže uzdraviť všetky naše choroby.


Autor textu: Zuzka Šintálová