Katechézy pre deti

14. nedeľa v cezročnom období

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil. (Mk 6, 1-6)


Predstavte si, že by ste počuli takýto rozhovor: „Videli ste to? Ten muž uzdravil ženu, ktorá bola 12 rokov chorá. A keby len to! Dokonca vzkriesil mŕtve dievča. Počul som, že taktiež vyhnal niekoľko zlých duchov a uzdravil mnoho chorých. Robí plno zázrakov.“ Ako by ste sa zachovali po týchto slovách? Určite by vás tieto slová zaujali a chceli by ste toho zázračného muža stretnúť. Možno by ste chceli, aby uzdravil vás alebo niekoho chorého z rodiny. Chceli by ste vidie, ako koná zázraky.

Po tom, čo Pán Ježiš uzdravil dcérku Jairusa a ženu trpiacu na krvotok, odišiel z Kafarnauma do svojej vlasti do Nazareta. Ako v iné soboty šiel Pán Ježiš do synagógy, kde začal učiť. Mnoho ľudí si ho prišlo vypočuť. Ako títo ľudia zareagovali na učenie Pána Ježiša? Najskôr boli udivení, čudovali sa ako je možné, že Ježiš je taký múdry a dokáže robiť zázraky. Následne sa však na Pánu Ježišovi pohoršovali. Prišlo im nemožné, že by niekto ako Ježiš – tesár z Nazareta, ktorého celú rodinu poznajú – mohol byť prisľúbeným Mesiášom.

Pri uzdraveniach a zázrakoch, ktoré Pán Ježiš konal, bola dôležitá viera uzdravovaného alebo jeho príbuzných. Urobil Pán Ježiš v Nazarete zázraky? Nie, pretože Nazaretčania v neho neverili. Namiesto dôverovania sa na Pánu Ježišovi pohoršovali. Keďže Pána Ježiša v Nazarete neprijali, odišiel do okolitých dedín a tam učil.

Pán Ježiš je v srdci každého jedného z nás. Prichádza k nám v osobe našich rodičov, súrodencov, príbuzných, katechétov, kňazov či kamarátov. Niekedy si to práve kvôli tomu, že dobre týchto ľudí poznáme, neuvedomíme, že aj cez nich nás chce Pán Ježiš naučiť mnoho vecí. A potom sa stane, že neprijmeme ich slová a dobre mienené rady tak, ako Nazaretčania neprijali slová Pána Ježiša v synagóge. Buďme aj cez prázdniny vnímaví na slová druhých ľudí a učme sa vždy väčšej viere k Ježišovi.

Pán Boh nikdy nemá prázdniny a vždy sa o nás s láskou stará. Nezabudnime ho aj počas prázdnin navštevovať v chráme. Pomôckou môže byť aj aktivita Leto s Bohom (príloha).


Autor textu: Zuzka Šintálová