Katechézy pre deti

15. nedeľa v cezročnom období

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. (Mk 6, 7-13)

Už ste sa niekedy boli na túre? Čo ste si brali so sebou? Bolo potrebných mnoho vecí – turistická obuv, vhodné oblečenie a batoh. V batohu isto nechýbala fľaša s vodou a jedlo. Niektorí z vás si možno so sebou vzali aj turistické palice, aby sa im ľahšie kráčalo.

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu posiela svojich učeníkov po okolitých mestách a dedinách. Poslal každého samého? Nie, posielal učeníkov po dvojiciach. Čo si mali učeníci so sebou zbaliť na cestu? Jedny šaty a sandále na seba a palicu do ruky. Chlieb, kapsu, peniaze a náhradné oblečenie či obuv mali nechať doma. Pán Ježiš ich vybavil ešte čímsi neobyčajným – dal im moc nad nečistými duchmi.

Aká bola úloha učeníkov? Hlavnou úlohou bolo hlásanie, že treba robiť pokánie, očistiť si srdce od hriechov a všetkého zla. Popri hlásaní taktiež učeníci vyháňali zlých duchov a uzdravovali chorých.

Možno ste si všimli, že bolo povedané, že Ježiš začal posielať učeníkov. Začal Dvanástimi najbližšími, neskôr i viacerými učeníkmi. Myslíte, že toto poslanie platilo len pre učeníkov, ktorí žili v dobe Pána Ježiša? Nie, toto poslanie je adresované každému jednému z nás. V našom okolí, kde sa každodenne nachádzame, môžeme byť Ježišovými učeníkmi, ktorí hlásajú evanjelium. Ako sa dá hlásať evanjelium v každodennom živote? Znamená to, že máme ľuďom naokolo čítať z Biblie? Samozrejme, aj to by šlo. Ale ešte lepšie hlásame evanjelium, keď sme ku všetkým dobrí a láskaví, keď pomáhame, modlíme sa za seba i druhých, robíme dobré skutky.

Nech aj počas prázdnin, keď chodíme po výletoch a dovolenkách, nám slová „Iďte v mene Božom!“ na konci svätej omše pripomínajú poslanie, ktoré nám Pán Ježiš zveril.


Autor textu: Zuzka Šintálová