Katechézy pre deti

16. nedeľa v cezročnom období

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. (Mk 6, 30-34)


Boli ste už niekedy na tábore? Určite ste sa z neho vrátili s množstvom zážitkov a chceli ste rodičom i súrodencom porozprávať, čo všetko ste tam prežili. Ako ste súťažili, učili sa nové veci, spoznali nových priateľov... Vrátili ste sa unavení, ale šťastní.

Spomínate si na evanjelium predchádzajúcej nedele? Pán Ježiš poslal svojich dvanástich apoštolov, aby chodili po okolitých mestách a dedinách a ohlasovali pokánie, vyháňali zlých duchov a uzdravovali chorých. V dnešnom úryvku z evanjelia sú už učeníci naspäť z tejto cesty. Rozprávajú Ježišovi o všetkom, čo na tejto ceste zažili. S nadšením a rozžiarenými očami referujú Ježišovi, čo všetko robili a učili, ako ich choroby i zlí duchovia poslúchali.

Z tejto cesty však prišli apoštoli aj unavení a vyčerpaní. Pán Ježiš to vedel, a preto ich poslal na pusté miesto. Kvôli čomu? Stále za nimi chodilo množstvo ľudí, nemali vôbec čas na odpočinok alebo najedenie sa. Odišli teda loďkou na miesto, kde by boli sami a mohli si oddýchnuť. Podarilo sa im odpočinúť? Nakoniec vôbec nie. Ľudia, ktorí videli Pána Ježiša s učeníkmi odchádzať, veľmi rýchlo prišli na to, kam sa vybrali, preto ich dokonca predbehli a na tom pustom mieste boli skôr ako Pán Ježiš s učeníkmi.

Čo urobil Pán Ježiš, keď zbadal veľký zástup, ktorý ho očakával? Poslal všetkých ľudí preč, pretože si chcel odpočinúť? Nie, Pán Ježiš sa nad nimi zľutoval a začal ich učiť. K čomu prirovnal Pán Ježiš tento zástup? Prirovnal ho k ovečkám, ktoré nemajú pastiera.

Aj my sme niekedy ako ovečky, ktoré sú bez pastiera stratené. Pán Ježiš sa nám aj teraz prihovára a učí nás každý deň, aj keď iným spôsobom ako k zástupu v dnešnom evanjeliu. Akým spôsobom sa k nám prihovára? Pri čítaní Svätého Písma – Božieho Slova, v modlitbe, vo svedomí, v srdiečku i cez druhých ľudí. My len musíme byť pozorní, aby sme jeho slová začuli a podľa nich konali.

Prázdniny sú časom odpočinku od školských povinností, krúžkov a zhonu, ktorý vládne počas školského roka. Pán Ježiš nám v tomto týždni adresoval slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Vie, že si každý z nás potrebuje odpočinúť a načerpať nové sily. Dajme si však pozor, aby sme pri oddychu nezabudli na Pána Boha. Každý deň sa s ním stretnime v modlitbe a v nedele pri svätej omši. U Pána Ježiša nájdeme vždy dokonalý odpočinok pre našu dušu.


Autor textu: Zuzka Šintálová