Katechézy pre deti

18. nedeľa v cezročnom období

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 6, 24-35)


Predstavte si obrovskú hostinu. Na stoloch je mnoho jedla i nápojov od výmyslu sveta. Nájdete tam úplne všetko, na čo si spomeniete – všetko, čo máte radi. Na túto hostinu môžete prísť kedykoľvek, môžete sa najesť i napiť dosýta. Dokonca so sebou môžete priviesť rodinu aj priateľov. Pekná predstava, však?

V evanjeliu minulej nedele Pán Ježiš urobil veľký zázrak. Spomeniete si aký? Z dvoch rybiek a piatich chlebov nakŕmil obrovský zástup ľudí. Čo po tomto zázraku chceli ľudia v zástupe urobiť? Spraviť z Pána Ježiša kráľa. Keďže tomu Pán Ježiš chcel zabrániť, odišiel odtiaľ. Samozrejme, netrvalo dlho a ľudia si všimli, že Pán Ježiš i jeho učeníci sú preč. Preto sa ho vybrali hľadať.

Prečo ľudia hľadali Pána Ježiša? Chceli počúvať jeho slová a učiť sa novým veciam? Pán Ježiš hneď vedel pravý dôvod, pre ktorý ho hľadajú – lebo jedli z chleba a rýb a nasýtili sa. Aj túto ich potrebu zháňať jedlo využil na ich poučenie. Za akým pokrmom majú ľudia túžiť? Za takým, ktorým ostáva pre večný život. A kto nám i ľuďom v zástupe môže dať takýto pokrm pre večný život? Syn človeka, teda Pán Ježiš.

Napriek tomu, že zástupy videli už mnoho zázrakov, ktoré Pán Ježiš vykonal, stále žiadali ďalšie znamenia, aby mu uverili. Spomenuli pri tom chlieb z neba – mannu – ktorú jedli ich predkovia na púšti. Pán Ježiš upozornil zástup, že tento chlieb im nedal na púšti Mojžiš, ale Boh. Takisto Boh aj teraz dal Pána Ježiša, ktorý je pravým chlebom z neba. Ľudia v zástupe ešte celkom nerozumeli týmto slovám, ale požiadali Ježiša, aby im vždy dával taký chlieb. Čo im na to Pán Ježiš odpovedal? „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Pán Ježiš je chlebom života. Chlebom, ktorý sýti našu dušu. Kde môžeme Pána Ježiša stretnúť pod spôsobom chleba? V kostole – pri svätej omši, pri svätom prijímaní alebo pri adorácií. Tak ako každý deň potrebuje jedlo a pitie, aby bolo zdravé naše telo, potrebujeme aj posilnenie pre dušu, ktorým je chlieb z neba, teda Telo Pána Ježiša. Ak ste ešte neboli na prvom svätom prijímaní a nemôžete prijať Pána Ježiša vo svätom prijímaní, môžete ho v modlitbe poprosiť, aby prišiel do vášho srdiečka a nasýtil vašu dušu. Na dušu si musíme dávať veľký pozor. Keď sme hladní, zistíme to veľmi rýchlo. Ako? Škvŕka nám v žalúdku alebo nás bolí brucho. Keď je hladná duša, často to ani nezbadáme. Potom je stále unavenejšia, zoslabnutejšia a veľmi súrne potrebuje lekára duše – Pána Ježiša. Preto nikdy nezabúdajte pozývať Pána Ježiša do svojej duše. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas dňa v modlitbe alebo pri svätej omši a svätom prijímaní. Pán Ježiš nám dal prisľúbenie, že keď k nemu prídeme, naša duša nikdy nebude hladná ani smädná. Tak ako na hostine, ktorú ste si predstavili na začiatku. On sa o našu dušu dokonale postará.


Autor textu: Zuzka Šintálová