Katechézy pre deti

19. nedeľa v cezročnom období

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“

Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 41-51)


Videli ste už rozprávku, v ktorej niektorí hrdinovia nikdy nezomreli? Boli nesmrteľní alebo sa vydali hľadať nejakú vec, ktorá im nesmrteľnosť zaručila – živá voda alebo kameň nesmrteľnosti. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by ste chceli byť nesmrteľní? Navždy žiť a nikdy nezomrieť. Taktiež niektoré postavy v rozprávkach bývajú neviditeľné. Buď ich nevidí vôbec nikto alebo len niektoré osoby. Túžili ste niekedy po plášti, vďaka ktorému by ste boli neviditeľní?

Židia šomrali na Pána Ježiša. Prečo? Kázal im robiť čosi ťažké alebo nepríjemné? Nie, vadili im slová, ktoré povedal. Ježiš im totiž povedal, že je chlebom z neba. Židom to však nijako nešlo do hlavy. Ako mohol Ježiš zostúpiť z neba, keď poznáme jeho rodičov?

Ježiš mal hneď prichystanú odpoveď. Napomenul ich, aby nešomrali, a všetko im vysvetlil. Boha nikto nemôže vidieť. Pre nás i všetkých ľudí na zemi je Boh neviditeľný. Jediný, kto ho videl, bol Ježiš, pretože je Božím Synom. Ako teda spoznávame Boha? Cez jeho Slovo – Boha síce nevidíme, ale môžeme ho počuť – vo Svätom Písme. Ježiš Židom zopakoval, že on je chlebom, ktorý dáva život. Chlebom, ktorý zaručí nesmrteľnosť.

V čase, kedy sa odohral tento rozhovor, ešte nebola ustanovená sviatosť Eucharistie. My už vieme, že Pán Ježiš obetoval svoj život za nás, aby nám získal večný život. Pod spôsobom chleba a vína nás živí svojim telom a krvou. Ježiš je naozaj chlebom, ktorý zostúpil z neba.

V dnešnom evanjeliu sme od Pána Ježiša získali veľmi dôkladný návod, ako môžeme získať nesmrteľnosť:

1. Prichádzať k Ježišovi.

2. Veriť v Ježiša.

3. Živiť sa chlebom života, ktorým je Ježiš vo svätom prijímaní.

Každý z nás raz zomrie, ale naša duša nikdy nezomrie, pretože Ježiš jej dáva nesmrteľnosť. Nezabúdajme na tieto tri body a vtedy si môžeme byť istí, že získame večný život s Bohom v nebi.


Autor textu: Zuzka Šintálová