Katechézy pre deti

2. nedeľa v cezročnom období

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal

svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. (Jn 1,35-42)


Slová „Hľa, Baránok Boží“ ste už určite mnohokrát počuli. Spomeniete si kde? Samozrejme, počujeme ich v kostole pri každej svätej omši. A na koho poukazujú tieto slová? Kto je tým Božím Baránkom? Je ním Pán Ježiš. Keď kňaz počas svätej omše ukazuje telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína, hovorí práve tieto slová: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“

V dnešnom evanjeliu počujeme, že už svätý Ján Krstiteľ takto pomenoval Pána Ježiša. Jánovi učeníci, ktorí tieto slová počuli, sa hneď vybrali za Ježišom. A Ježiš, keď ich zbadal, položil im otázku: „Čo hľadáte?“ Aj nám kladie Ježiš túto otázku, keď za ním prichádzame v modlitbe, zaujíma sa o naše prosby a potreby. Niekedy u Ježiša hľadáme pomoc, pochopenie, pokoj alebo radosť. Čo hľadáte v tejto chvíli u Ježiša vy?

Učeníci chceli vedieť, kde Ježiš býva. Odpoveďou bolo Ježišovo pozvanie: „Poďte a uvidíte!“ Na to, aby učeníci našli to, čo hľadali, potrebovali byť s Pánom Ježišom, zostať pri ňom. Aj my neustále počujeme vo svojom srdci Ježišovo pozvanie „Poď!“. Aby sme našli, čo hľadáme, je dôležité zostať s Pánom Ježišom, mať ho vo svojom srdci.

Počuli sme, že jeden z tých dvoch učeníkov, Ondrej, hneď zavolal aj svojho brata Šimona a priviedol ho za Ježišom. Aj my máme úlohu privádzať ľudí k Ježišovi. Môžeme to urobiť modlitbou, v ktorej svojich blízkych odovzdáme Pánovi Ježišovi, môžeme svoju rodinu pozvať k spoločnej modlitbe alebo porozprávať niekomu o Pánovi Ježišovi. Skúste dnes vo svojej rodine vymyslieť spôsob, ako niekoho privediete k Pánovi Ježišovi.


Autor textu: Zuzka Šintálová