Katechézy pre deti

22. nedeľa v cezročnom období

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.

Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)


Už ste to iste zažili. Idete jesť obed, sadnete si za stôl a vtedy prídu otázky od mamy: Umyl si si ruky? Poriadne? Aj mydlom? Niekedy áno, inokedy možno nie. Čo vtedy treba urobiť? Vstať od stola a ísť si ruky umyť. Predsa vieme, aké dôležité je dodržiavať hygienu, ak chceme byť zdraví.

Aj v časoch Pána Ježiša sa dbalo na umývanie rúk pred jedlom. Spravili však z neho veľmi dôležitý zvyk. Preto, keď si farizeji a zákonníci všimli, že niektorí učeníci Pána Ježiša jedli bez toho, že by si umyli ruky, prišli za Ježišom a spýtali sa ho, prečo nedodržiavajú jeho učeníci obyčaje otcov, teda jedia s neumytými rukami. Ako ich Pán Ježiš nazval? Povedal, že sú pokrytcami. Viete, kto je pokrytec? Je to človek, ktorý sa pretvaruje, je neúprimný a falošný, robí sa lepším ako v skutočnosti je.

Pán Ježiš poznal srdcia všetkých ľudí, preto poznal aj zmýšľanie farizejov a zákonníkov. Vedel, že ich srdcia nepatria Bohu a sú ďaleko od neho. Čo vyčítal Pán Ježiš tým, ktorí za ním prišli žalovať na učeníkov? Že síce dodržiavajú veeeľa ľudských príkazov, zvykov a obyčajov, ale pri tom opúšťajú a neplnia prikázania, ktoré sú od Pána Boha. Čo môže zašpiniť srdiečko človeka? To, čo z neho vychádza alebo to, čo doň vchádza? Pán Ježiš dal jasnú odpoveď – srdiečko poškvrňuje to, čo z neho vychádza.

My poznáme Božie prikázania. Taktiež poznáme mnoho iných príkazov, zákazov a pravidiel, ktoré sú od ľudí. Samozrejme, aj tie prikázania, ktoré pochádzajú od ľudí sú veľmi dôležité. Častokrát sú spresnením príkazu od Boha. Napríklad nemáme chodiť na červenú, máme si umývať ruky alebo sa teplo obliecť, keď je zima. Všetky tieto príkazy sú síce od ľudí, ale vychádzajú z Božieho prikázania Nezabiješ!.

Strážme si svoje srdiečka, aby z nich vychádzali iba dobré veci a nie zlé. Naplňme si srdcia Božou láskou, a keď sa náhodou stane, že by sa v srdiečku ocitol nejaký hriech, s ľútosťou ho vyznajme Pánu Ježišovi a on nám pomôže naše srdiečko očistiť, aby nebolo špinavé.


Autor textu: Zuzka Šintálová