Katechézy pre deti

23. nedeľa v cezročnom období

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“ (Mk 7, 31-37)

Poznáte rozprávku Ali Baba a 40 zbojníkov? V tejto rozprávke je zázračná jaskyňa ukrývajúca veľké poklady a bohatstvo. Aby ste sa k pokladu mohli dostať, musíte poznať heslo. Viete, čo bolo treba povedať, aby sa jaskyňa otvorila? „Sezam, otvor sa!“

V dnešnom evanjeliu Ježiš povedal veľmi podobné slová, aj keď vynechal slovíčko sezam. Za Pánom Ježišom priviedli človeka. Prečo? Tento človek bol hluchý a nemý, čiže nepočul a ani nevedel rozprávať. Títo ľudia, ktorí hluchonemého priviedli za Ježišom, ho prosili, aby ho uzdravil. Vypočul Pán Ježiš ich prosbu? Áno, vzal hluchonemého nabok, pozdvihol oči k nebu a povedal: „Effeta!“ Čo znamená slovo Effeta? Otvor sa! Teda prikázal jeho ušiam a ústam, aby sa otvorili, aby mohol počuť i hovoriť. A naozaj – tento človek hneď počul a správne rozprával.

Z tohto krátkeho príbehu o zázračnom uzdravení sa môžeme naučiť mnoho vecí, ale dôležité sú najmä dve:

1. Hluchonemý by nebol uzdravený, keby ho jeho rodina, známi alebo priatelia nepriviedli za Ježišom a neprosili za neho. Aj my máme vo svojom okolí veľa ľudí, ktorých trápia rôzne choroby a ťažkosti. Môžu to byť tí najbližší doma, ale aj ľudia, ktorých nepoznáme a vidíme ich v meste či v škole. Čo môžeme urobiť, keď uvidíme, že je niekto smutný, niečo ho trápi, je chorý alebo má nejaké problémy? Neváhajme a v modlitbe priveďme tohto človeka k Pánu Ježišovi. Prosme Pána Ježiša o pomoc, o potešenie a uzdravenie pre človeka, za ktorého sa modlíme. Pán Ježiš má moc uzdraviť každú chorobu a vyriešiť akýkoľvek problém, keď sa s dôverou na neho obrátime v modlitbe za druhých ľudí i za seba.

2. Pán Ježiš jediným rozkazom „Otvor sa!“ dokázal otvoriť uši i ústa hluchonemého človeka. My máme šťastie, že počujeme i vieme rozprávať. Niekedy sa však zdá, akoby naše srdce bolo hluchonemé. Kedy sa to stáva? Keď nás niekto o niečo prosí a nám sa to nechce vyplniť, keď vyrušujeme počas svätej omše a nepočúvame Božie Slovo, keď nám chýbajú láskavé slová, keď sa zabúdame alebo nechceme pomodliť... Poprosme dnes Pána Ježiša, aby otvoril naše srdce, aby nebolo hluché k prosbám a potrebám druhých ľudí, aby dokázalo počúvať jeho slová, aby nám pomáhal iných tešiť a povzbudzovať láskavými slovami, aby naše srdce bolo vždy pripravené na rozhovor s ním v modlitbe.

Pane Ježišu, prosím, otvor moje srdce, aby bolo vnímavé, aby som vždy dokázal privádzať ľudí k Tebe v modlitbe a aby nikdy nebolo hluché a nemé. Amen.


Autor textu: Zuzka Šintálová