Katechézy pre deti

3. Adventná nedeľa

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“

On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. (Lk 3, 10-18)


Keď sa na niečo tešíme, nevieme sa dočkať, kedy tá chvíľa príde. Odpočítavame týždne, dni, hodiny,... A očakávanie tej vzácnej chvíle nám prináša radosť, pretože tá chvíľa sa každou sekundou približuje.

Dnešná nedeľa má špeciálny názov. Viete aký? Volá sa Gaudete, čo znamená „raduj sa“. Túto radosť vyjadruje aj ružová farba sviece na adventnom venci a ružové rúcho kňaza namiesto fialového. Možno ste si všimli, že v dnešných čítaniach sa naozaj veľa hovorí o radosti, jasaní, plesaní a veselosti. Spolu až 16-krát. Aj v žalme opakujeme refrén Plesajme a jasajme. A z čoho máme mať radosť? Prečo máme jasať a plesať? Odpoveď dostávame v druhej časti refrénu – lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Viete koľko dní je do Vianoc, počítate to? Už len 12 dní a nastane štedrý večer. Tešíte sa na Vianoce? Odpoveď je určite áno. Každý sa predsa teší na Vianoce. Na čo sa tešíte? Možno na darčeky, dobré jedlo a koláčiky, stretnutie s rodinou, ozdobený stromček... A určite by sa dalo menovať ďalej. Popritom všetkom však nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie. Prečo v skutočnosti slávime Vianoce? Na Vianoce si pripomíname narodenie malého Ježiška v Betleheme. Zároveň, ak mu to dovolíme, sa narodí v našom srdci. V srdci každého jedného človeka – uprostred nás bude Svätý, Boh.

Ak si spomeniete na evanjelium minulej nedele, Ján Krstiteľ pripravoval ľudí na stretnutie s Ježišom. Vyzýval ich, aby ľutovali svoje hriechy, a tak pripravili cestu Pánovi. Ľudia však chceli od Jána niečo konkrétne, preto za ním prišli s otázkou: „Čo teda máme robiť?“ A Ján dal každému praktický návod, akým spôsobom sa môže lepšie pripraviť na Ježišov príchod. Čo Ján odporúčal týmto ľuďom? Aby sa podelili o oblečenie, jedlo, boli poctiví v práci, nikoho netrápili, nikomu nekrivdili, aby boli spokojní s plácou, ktorú dostávajú za svoju prácu. Ján potom ďalej ohlasoval ľuďom evanjelium – radostnú zvesť.

Už nás len 12 dní delí od očakávaného okamihu. Naplňme tieto dni očakávania radosťou a dobrou prípravou nášho srdca na príchod Ježiška. Pýtajme sa každý deň Pána Ježiša: Čo máme robiť, aby sme sa dobre pripravili na Tvoj príchod? On nám určite vnukne dobré nápady. A nezabudnite: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4)


Autor textu: Zuzka Šintálová