Katechézy pre deti

3. nedeľa v cezročnom období

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. (Mk 1, 14-20)V krajine, v ktorej žil Pán Ježiš, bolo obrovské jazero. Keďže bolo veľmi veľké, často je v Biblii nazývané aj morom. V tomto Galilejskom mori žilo množstvo rýb, a preto na jeho brehoch bolo veľa rybárskych lodí a rybárov, ktorí tieto ryby chytali a predávali. Keď raz Pán Ježiš išiel okolo tohto jazera, videl dvoch bratov, ktorí spúšťali siete do mora a iných dvoch bratov, ktorí siete opravovali. Spomeniete si na ich mená? Boli to Šimon s Ondrejom a Jakub s Jánom. Pán Ježiš ich zavolal: „Poďte za mnou.“ A ako zareagovali títo bratia? Hneď všetko nechali tak a išli za Ježišom.

Myslíte si, že výzva Pána Ježiša „poďte za mnou“ bola určená iba Šimonovi, Ondrejovi, Jakubovi a Jánovi? Nie, táto výzva je určená pre každého jedného z nás. Pán Ježiš nás volá, aby sme ho nasledovali a stali sa rybármi ľudí. Ale ako na to? Títo štyria bratia aj ostatní apoštoli sa učili od Pána Ježiša byť rybármi ľudí. My sa síce nemôžeme stretnúť s Pánom Ježišom rovnako ako apoštoli, môžeme však Ježiša stretnúť v modlitbe, pri svätej omši a najmä v Božom slove, teda v Biblii. Práve evanjeliá nám zachytávajú život Pána Ježiša – čo robil a čo hovoril.

Aby sme sa stali Ježišovými učeníkmi a rybármi ľudí, je potrebné poznať Ježišovo učenie. Ježiš nám ho veľmi zjednodušil, aby sa nám dobre pamätalo – ak milujeme Pána Boha aj všetkých ľudí, vtedy plníme Jeho vôľu. Potom sa môžeme stať apoštolmi doma, v škole alebo kdekoľvek inde. Stačí, keď budeme konať s láskou a určite mnoho ľudí spozná, že vo svojom srdci nosíme Pána Ježiša, a tak ich môžeme svojim dobrým príkladom priviesť bližšie k Ježišovi.

Táto nedeľa je aj nedeľou Božieho slova. Skúste si dnes alebo počas týždňa nájsť chvíľku času a prečítajte si kúsok evanjelia, aby ste lepšie spoznali Pána Ježiša, nasledovali ho a mohli sa stať rybármi ľudí.


Autor textu: Zuzka Šintálová