Katechézy pre deti

3. pôstna nedeľa

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. (Jn 2, 13-25)

Keby sa vás niekto spýtal, ako by ste opísali Pána Ježiša a jeho správanie, aká by bola vaša odpoveď? Možno by ste povedali, že bol ku všetkým veľmi milý, uzdravoval chorých, mal rád deti a hlásal evanjelium. V dnešnom evanjeliu však vidíme Pána Ježiša celkom inak. Po príchode do chrámu, našiel v ňom predavačov a peňazomencov. Myslíte si, že títo ľudia sa tam prišli pomodliť? Určite nie, prišli do chrámu obchodovať. Má slúžiť chrám na obchodovanie? Alebo na čo máme chrámy a kostoly?

Kostol je miestom, na ktorom prebýva Pán Boh. Môžeme sa do kostola prísť pomodliť, pozdraviť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej alebo sa zúčastniť na svätej omši. V kostole sa taktiež vysluhujú sviatosti. Viete, koľko máme sviatostí a aké to sú? Sviatostí je sedem – sviatosť krstu, birmovania, eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätnej vysviacky a manželstva.

Čo urobil Pán Ježiš s obchodníkmi? Vyhnal ich z chrámu a vysvetlil im, že chrám nie je tržnicou, kde sa predáva tovar a všetci vykrikujú a robia neporiadok. Teraz nemôžeme chodiť do kostola, ale máme možnosť pozrieť si prenos svätej omše v televízií. Keď tak urobíte, nezabudnite, že aj keď sa nachádzate doma, zúčastňujete sa svätej omše. Preto je dôležité izbu, v ktorej sledujete svätú omšu, pekne upratať, môžete na stôl postaviť kríž a zapáliť sviečku. Taktiež nezabudnite na pekné oblečenie – určite by ste sa do kostola nevybrali v pyžame alebo teplákoch. Počas prenosu svätej omše sa nehráme a nerozprávame, akoby sme boli v tržnici, ale snažíme sa na ňu sústrediť.

Ľuďom sa nepáčilo, že ich Pán Ježiš vyhnal z chrámu. Preto sa ho pýtali, ako si to dovolil. Pán Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia si mysleli, že hovorí o budove chrámu, ktorý stavali 46 rokov. Dlhá doba, však? A Pán Ježiš to chcel zvládnuť za 3 dni. Ako je to možné? Pán Ježiš totiž nehovoril o budove, ale o svojom tele. My už teraz chápeme jeho slová, ale jeho poslucháči im nemohli rozumieť. Na Veľkú noc, keď Pán Ježiš zomrel, zborili chrám jeho tela. On však po troch dňoch vstal z mŕtvych – znovu ho postavil.

Aj naše telá sú chrámom, pretože v našom srdci, tak ako v kostole, prebýva Pán Boh. Preto sa nezabúdajme starať o naše telo a našu dušu. Práve v pôste máme výnimočnú príležitosť vyhnať z nášho srdca všetko zlo, hriech a nečistotu, aby sme sa tak pripravili na slávenie Veľkej noci.