Katechézy pre deti

4. Adventná nedeľa

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 39-45)

Päť, štyri, tri, dva, jednaaaa.... Už len päť dní a sú tu dlho očakávané Vianoce. Máme ešte päť celých dní, aby sme si čo najlepšie pripravili srdce na príchod malého Ježiška. Ale ako na to? Pozrieme sa na to spolu s veľmi dôležitou osobou z dnešného Evanjelia. Viete o koho ide? Samozrejme, o Máriu.

Márii anjel zvestoval dve úžasné novinky. Aké? Po prvé, že sa stane maminkou Božieho Syna a po druhé, že jej príbuzná Alžbeta, hoci je stará, čaká bábätko. A čo Mária hneď po týchto novinkách urobila? Vydala sa za Alžbetou, aby jej pomohla so všetkým, čo bude potrebovať. Ponáhľala sa a prešla dlhú cestu, okolo 150 kilometrov. Len čo Mária prišla a pozdravila Alžbetu, Alžbeta i dieťatko, ktoré mala v brušku, sa veľmi zaradovali. Viete, kto je tým dieťatkom v Alžbetinom brušku? Je to Ján Krstiteľ.

Alžbeta pri tomto zvítaní s Máriou vyslovila slová, ktoré sa modlíme doteraz. V ktorej modlitbe opakujeme slová Alžbety? Je to modlitba Zdravas, Mária. Aj nás, keď sa ju modlíme, by mala rozochvieť radosť, keď si spomenieme ako blízko je nám Panna Mária s Ježišom. Sú tu vždy pre nás, aby nám pomáhali so všetkým, čo nás v živote stretne.

Ale ako sa pripraviť na Štedrý večer s Máriou? Aký príklad si od nej môžeme vziať? Buďme všímaví na potreby druhých. Neváhajme a ponáhľajme sa im na pomoc. Nech nás neodradia v pomoci žiadne prekážky – naša lenivosť, pohodlnosť alebo strach. Rozdávajme radosť a úsmev všetkým, ktorých stretneme. Uverme Bohu, že on splní všetky sľuby, ktoré nám dal. Pretože Boh plní svoje sľuby, miluje nás a vždy je pri nás.

Panna Mária, prosím, pomôž mi pripraviť si srdce na príchod Ježiška.

Pane Ježišu, už sa neviem dočkať, kedy sa narodíš v mojom srdci, prosím, príď. Amen.


Autor textu: Zuzka Šintálová