Katechézy pre deti

4. nedeľa v cezročnom období

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. (Mk 1,21-28)

Už ste o niekom povedali alebo počuli, že je mocný? Možno ste čítali rozprávku o mocnom kráľovi alebo ste povedali o ockovi, že je mocný, keď Vás zdvihol na ruky, hoci už ste veľkí. A možno aj vám niekto povedal, že ste mocní.

V dnešnom evanjeliu sme počuli, že Pán Ježiš prišiel do synagógy a učil ľudí, ktorí sa tam prišli pomodliť. Synagóga bola totiž takým kostolom, v ktorom sa Židia stretávali a spoločne sa modlili, ale sa aj učili o Bohu. Učenie Pána Ježiša nebolo len také obyčajné. Pán Ježiš úplne inak rozprával o Bohu aj o tom, ako sa majú ľudia správať, nevravel iba o množstve zákonov a príkazov, ktoré treba dodržiavať. Všetci zbadali, že to nie sú iba vymyslené slová, ale že za slovami Pána Ježiša sú aj skutky.

Práve vtedy, ako Ježiš učil, bol v synagóge aj človek, ktorého mal v moci zlý duch. Ukázalo sa však, že zlý duch nemal ani najmenšiu šancu vyhrať nad Pánom Ježišom. Pán Ježiš mu rozkázal, aby z toho človeka vyšiel a zlý duch ho musel poslúchnuť. Počuli sme ako zareagovali prítomní ľudia – čudovali sa a rozniesli chýr o Pánovi Ježišovi po celej krajine. Presvedčili sa, že Pán Ježiš je veľmi mocný, pretože ho počúvajú aj zlí duchovia.

Zrejme ste už počuli, že Pán Boh je všemocný. To znamená, že môže urobiť úplne všetko, čo si len dokážeme predstaviť. Môže rozkázať vrchu, aby sa zdvihol a presunul na iné miesto alebo urobiť cestu uprostred mora. Nič pre neho nie je nemožné. Niekedy si želáme od Pána Boha väčší či menší zázrak. Možno by ste si priali, aby z neba namiesto snehu padala cukrová vata alebo aby v riekach tiekla čokoláda. Samozrejme, aj to by vedel pán Boh zariadiť. Nerobí to však, pretože vie, čo je pre nás najlepšie a čo by nám naopak mohlo ublížiť. Keď sa nám zdá, že Boh neodpovedá na naše modlitby, neznamená to, že by nás nepočul alebo nebol dostatočne mocný, aby vyplnil našu prosbu. Znamená to, že ešte neprišiel čas na vyplnenie prosby alebo ju vyplní iným spôsobom ako by sme čakali. Preto nikto nezabúdajme na modlitbu, v ktorej všetko zveríme do Božích všemocných rúk. Niekedy sa stane, že zhrešíme, na chvíľu viac poslúchneme šepkanie Zlého a nie Pána Boha. V takých chvíľach si spomeňte, že Boh je mocnejší ako ktokoľvek iný, a keď na Pána Boha zavoláme, určite nám príde na pomoc.


Autor textu: Zuzka Šintálová