Katechézy pre deti

4. pôstna nedeľa

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. (Jn 3, 14-21)

Nikodém, ktorý prišiel za Pánom Ježišom, bol učený farizej. Keďže sa bál o svoju dobrú povesť, prišiel za Pánom Ježišom potajomky v noci. Napriek tomu, že Nikodém bol učiteľom, mnohým slovám Pána Ježiša nerozumel.

Príbeh o medenom hadovi, ktorého Mojžiš vyzdvihol na púšti, všetci poznali. Poznáte ho aj vy? Keď Izraeliti vychádzali z Egypta, Mojžiš ich viedol cez púšť. Na púšti však Izraeliti neboli spokojní, chýbal im chlieb a voda, preto šomrali na Mojžiša i na Pána Boha. Pán Boh za to na nich zoslal jedovaté hady, ktoré hrýzli Izraelitov a mnohí z nich zomreli. Keď si Izraeliti uvedomili, že zhrešili šomraním proti Bohu, prosili Mojžiša i Pána Boha o odpustenie. Vtedy Pán Boh kázal Mojžišovi urobiť medeného hada a zavesiť ho na žrď. Ten, koho jedovatý had uštipol a pozrel sa na hada, nezomrel, ale sa vyliečil.

Pán Ježiš použil tento známy príbeh ako obraz toho, čo sa má stať. Tak ako pohľad na vyzdvihnutého hada priniesol Izraelitom časný život, pohľad na Pána Ježiša vyzdvihnutého na kríži nám prináša večný život.

Kto z vás by chcel ísť do neba? Určite každý, však? Aby sme získali večný život a prišli raz do neba, je dôležité veriť v Pána Ježiša a jeho lásku, ktorú má k nám. O tejto veľkej láske sme dnes počuli – veď Boh tak miloval svet, že nám poslal Pána Ježiša, ktorý za nás zomrel na kríži, aby nám daroval večný život. Neprišiel nás odsúdiť za hriechy, ktorých sa dopúšťame, ale prišiel nás spasiť a odpustiť nám.

Každý deň sme pozvaní k tomu, aby sme konali svoje skutky v pravde a v Bohu, aby sme konali s láskou, akú má Boh k nám. Potom sa určite nemusíme báť Božieho svetla a súdu. Nikdy nestrácajme vieru v Pána Ježiša a jeho milosrdenstvo.


text: Zuzka Šintálová