Katechézy pre deti

5. nedeľa v cezročnom období

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. (Mk 1,29-39)


Po tom, ako Ježiš vyhnal v synagóge z posadnutého človeka zlého ducha, šiel so svojimi učeníkmi k Šimonovi a Ondrejovi domov. Títo bratia chceli pohostiť Pána Ježiša, po čase strávenom v synagóge, kedy im všetkým určite vyhladlo. Hneď po príchode Ježišovi domáci povedali, že Šimonova svokra je chorá. Pán Ježiš ju uzdravil a ona ich z vďačnosti za vyliečenie obslúžila.

Keďže toto uzdravenie bolo čosi neobyčajné, tak ako vyhnanie zlého ducha, rýchlo sa správa o Ježišovi rozšírila po celom meste. Všetci, ktorých čosi trápilo, chceli byť rovnako uzdravení a oslobodení od svojich problémov. Pán Ježiš mnohých uzdravil. Zrejme ich uzdravoval úplne celú noc.

Keď nadišlo ráno, Pán Ježiš odišiel z mesta na pusté miesto a tam sa v modlitbe rozprával so svojim Otcom. Nezostal dlho sám, pretože učeníci ho nasledovali. Nielen učeníci, ale všetci z mesta hľadali Pána Ježiša. On však chcel ísť ďalej, aby mohol aj v iných dedinách a mestách rozprávať o Bohu a jeho kráľovstve, a tak aj urobil.

Aj my bývame chorí a určite súhlasíte, že je to nepríjemné. Niekedy by sme si priali, aby choroba zázračne odišla tak, ako v prípade Šimonovej svokry. Teraz nechodí po svete Pán Ježiš, aby uzdravoval ako kedysi. Aj dnes sa po modlitbe k Pánu Ježišovi dejú zázraky, nie sú však také časté ako vtedy. Pán Ježiš nám ale dal mnoho dobrých lekárov a veľa liekov, ktoré nám pomáhajú uzdraviť sa. Taktiež sme povinní si svoje zdravie chrániť, aby sme boli čo najmenej chorí. Často počujete od rodičov slová: obleč si teplejšiu bundu, daj si na krk šál a na hlavu čiapku, nedávaj si dole to rúško, umy si ruky... A dokázali by ste vymenovať ešte mnoho vecí, ktorými vás rodičia nabádajú, aby ste si chránili svoje zdravie. Preto sa snažte tieto dobre mienené rady počúvať, aby ste neochoreli.

Nielen doktori a lieky liečia chorých ľudí, ale aj láska a dobrota. Ak poznáte niekoho, kto je chorý, môžete mu v jeho chorobe poslúžiť. Jedným zo spôsobov je modlitba za jeho uzdravenie. Ďalšími môže byť napísanie listu či nakreslenie pekného obrázka. Chorého môžete potešiť aj telefónnym rozhovorom. Spôsobov je veľa. Buďme pre druhých tak, ako Ježiš, tými, ktorí chorým darujú svoju lásku a čas, aby sa čím skôr vyzdraveli.