Katechézy pre deti

5. pôstna nedeľa

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“

Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.

Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“

A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“

Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“

Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. (Jn 12, 20-33)

Pútnici, ktorí prišli do Jeruzalema pokloniť sa Bohu, chceli vidieť Ježiša. Pán Ježiš sa s nimi stretol a pri tomto stretnutí im dal dôležité ponaučenia. Rozprával im o pšeničnom zrnku. Čo má pšeničné zrnko spoločné s Pánom Ježišom a Veľkou nocou?

Urobte si doma pokus. Na tanierik dajte kúsok vaty, zalejte ho vodou, vložte doň zopár fazuliek a tanierik položte na okenný parapet. Už po pár dňoch uvidíte, ako fazuľky prasknú a začnú z nich klíčiť malé rastlinky. Potom môžete zasadiť fazuľky do zeme a počkať do leta, kým narastú, aby ste pozbierali na jeseň úrodu. Nezabúdajte na pravidelné zalievanie vodou.

Podobne je to so pšeničným alebo akýmkoľvek iným zrnkom. Najprv musí prasknúť a odumrieť, až potom prinesie novú úrodu. Z jedného pšeničného zrnka, ktoré vyrastie do klasu, môže vzísť až 60 nových zrniek. Taktiež z jednej fazuľky vzíde 5, 10 alebo aj 20 nových fazuliek. Na to, aby zrnko prinieslo úrodu, musí sa zriecť svojho života. Svojím odumretím však dá život mnohým ďalším zrnkám.

Pán Ježiš počas Veľkej noci obetoval za nás svoj život. Zomrel, aby nám daroval večný život. Keď si spočítate, koľko máme svätých a o mnohých nevieme, zistíte, že to nie je len 60 alebo 100 násobná úroda. Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša prinieslo večný život niekoľkým miliónom ľudí. Pán Ježiš bol vyzdvihnutý na kríži, aby svojou obetou a láskou všetkých ľudí pritiahol k sebe.

A ako môžeme získať večný život? Pán Ježiš nám ponúka aj túto odpoveď. Máme slúžiť Ježišovi a Bohu. Máme strácať svoj život pre neho v každodenných malých obetách a sebazapieraniach, nasledovať príklad, ktorý nám Pán Ježiš zanechal. Ďalšou dôležitou úlohou, ktorú nám Pán Ježiš dal, je vyhnať zo svojho srdca hriech. Ako na to? Každý večer pred spaním si prejdite v mysli deň, ktorý ste prežili. To dobré, aj to zlé, čo ste počas neho urobili. Za dobré veci Bohu poďakujte a za, tie ktoré neboli celkom dobré, Boha poproste o odpustenie. Keď si uvedomíte, že hriech ubližuje vám, ľuďom okolo vás aj Bohu, že spôsobil smrť Pána Ježiša, budete si dávať väčší pozor na to, čo robíte a hovoríte. Časom s pomocou Pána Ježiša sa naučíte vyháňať zo svojho srdca hriech a nevpúšťať ho do svojho srdca. Namiesto hriechu potom môžete svoje srdce naplniť modlitbou, vďačnosťou a dobrými skutkami.


Autor textu: Zuzka Šintálová