Katechézy pre deti

6. nedeľa v cezročnom období

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. (Mk 1,40-45)


Malomocenstvo je strašná choroba, na ktorú v čase Pána Ježiša neexistovali lieky, bola nevyliečiteľná. Človek, ktorý sa ňou nakazil, nemal žiadnu nádej na uzdravenie. Aby nenakazil ďalších ľudí, musel malomocný človek žiť mimo mesta. Nesmel sa s nikým zdravým stretnúť a už vôbec nie sa ho dotknúť, pretože práve dotykom sa táto choroba prenášala.

V dnešnom evanjeliu sme čítali, že človek, ktorý mal túto chorobu, prišiel k Ježišovi – porušil príkaz, ktorý mu zakazoval priblížiť sa k zdravým ľuďom. Určite už niečo o Ježišovi počul a veril, že Ježiš mu v jeho beznádejnej situácií môže pomôcť. Nenúti však Pána Ježiša, aby ho uzdravil, voľbu necháva na ňom.

Ježišovi bolo tohto chorého človeka ľúto. Vystiera ruku, dotýka sa ho a vraví slová, ktoré malomocný tak veľmi túžil počuť: „Chcem, buď čistý!“ A tento človek hneď ozdravel. Viete si iste predstaviť, ako veľmi sa tešil, celkom od radosti zabudol na príkaz Pána Ježiša, aby nikomu nič nehovoril o svojom uzdravení.

Niekedy sa o hriechu hovorí, že je to malomocenstvo duše. Keď spáchame hriech, naša duša akoby ochorela. Sami si nevieme s hriechom poradiť. Musíme ísť za niekým, kto nás dokáže uzdraviť. Kto nás môže uzdraviť? Pán Ježiš. Keď ho požiadame o odpustenie, o očistenie našej duše, zľutuje sa nad nami, vystrie ruku, dotkne sa nášho srdca a vyriekne slová „Chcem, buď čistý!“. Tí starší, ktorí už pristupujú k sviatosti zmierenia, môžu svoje hriechy vyznať pred kňazom, ktorý zastupuje Pána Ježiša na zemi.

Tak, ako sa chránime pred chorobami tela, chráňme sa aj pred chorobami duše – hriechmi. Ako sa môžeme chrániť pred hriechom? Modlitbou, účasťou na svätej omši, prijatím požehnania od kňaza a najmä prijímaním Pána Ježiša do svojho srdca vo svätom prijímaní.