Katechézy pre deti

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa BoŽieho milosrdenstva

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. (Jn 20, 19-31)

Keby som Vám povedala, že mám doma papagája, ktorý rozpráva a priletí mi na plece, keď ho zavolám, uverili by ste mi? Niektorí možno áno, iní nie. A čo by Vás presvedčilo o tom, že hovorím pravdu? Určite by pomohla návšteva, kedy by ste na vlastné oči uvideli môjho papagája, počuli ho rozprávať, mohli by ste sa ho dotknúť, pohladiť ho a na vaše zavolanie by vám priletel na plece. (Naozaj mám takéhoto papagája, volá si Timi).

Učeníci Pána Ježiša sa zatvorili v dome, pretože mali strach. Prečo sa báli? Niektorí z nich na vlastné oči videli, ako Pána Ježiša zabili. Teraz, po troch dňoch, ešte stále nechápali, čo sa stalo. Hoci Mária Magdaléna a iné ženy tvrdili, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, učeníci o tom stále neboli presvedčení. Čo ich presvedčilo? Až príchod Pána Ježiša medzi nich, jeho slová a prebodnuté ruky a bok. Ako zareagovali učeníci? Veľmi sa radovali, že vidia Pána Ježiša živého.

Jeden z učeníkov – Tomáš, nebol s ostatnými, keď sa im zjavil Pán Ježiš. Len čo sa vrátil, ostatní učeníci mu s radosťou a nadšením hovorili, že videli Pána Ježiša. Učeníkov reakcia Tomáša prekvapila. Čo Tomáš povedal? „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Napriek tomu, že boli učeníci Tomášovými priateľmi a bolo ich mnoho, Tomáša nepresvedčili.

O osem dní boli znovu učeníci spolu v dome, ale tentokrát bol s nimi aj Tomáš. Vtom sa im zjavil Ježiš a pozdravil ich. Hneď sa obrátil na Tomáša. Čo spravil Pán Ježiš? Vynadal Tomášovi, že neveril v jeho zmŕtvychvstanie? Alebo, že neuveril svojim priateľom? Nie, Pán Ježiš Tomášovi dovolil, aby sa o všetkom presvedčil, ako sám chcel, povedal mu: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš hneď uveril a vyznal, že Ježiš je jeho Pánom a Bohom.

Ježiš však toto ponaučenie pre Tomáša využil aj na naše poučenie. Tomáš uveril, pretože Pána Ježiša videl na vlastné oči, mohol počuť jeho hlas na vlastné uši a dotknúť sa ho vlastnými rukami. My takúto možnosť nemáme, a predsa veríme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Pán Ježiš vraví, že Tí, čo ho nevideli, ale uverili v neho a jeho zmŕtvychvstanie sú blahoslavení. A čo znamená blahoslavený? Blahoslavený znamená šťastný.

Aj my s radosťou oslavujeme veľkonočné sviatky – Ježišovo zmŕtvychvstanie. Voláme slávnostné Glória – Sláva Bohu na výsostiach a Aleluja, spievame radostné pesničky, ktoré rozprávajú o Ježišovi a jeho víťazstve nad hriechom a smrťou, všade je krásna výzdoba. Špeciálne sa vo veľkonočnom období modlíme namiesto modlitby Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Dnešná nedeľa sa nazýva aj nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento sviatok si želal sám Pán Ježiš. Povedal to svätej sestre Faustíne: „Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.“ V dnešnú nedeľu každý, kto sa vyspovedá a pôjde na sväté prijímanie, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. Po tomto úplnom odpustení hriechov, vín a trestov je naša duša taká čistá, ako bola v momente nášho krstu. Preto neváhajme využiť tento obrovský dar, ktorý nám Pán Ježiš daroval.

Vyznajme dnes aj my ako Tomáš: „Pán môj a Boh môj.“ Pane Ježišu, ďakujem Ti za tvoju lásku a milosrdenstvo, ďakujem Ti, že ma miluješ a staráš sa o mňa. Ďakujem Ti, že si ma zachránil pred večnou smrťou a daroval si mi nebo. Milujem ťa z celého srdca a verím, že si vstal z mŕtvych. Pomáhaj mi, aby som túto vieru nikdy nestratil a dokázal svojim príkladom aj iných privádzať ku viere v Teba.


Autor textu: Zuzka Šintálová