Katechézy pre deti

Krst Krista Pána

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,7-11)


V túto nedeľu slávime krst Pána Ježiša. Zrejme väčšina z vás bola pokrstená ako malé bábätko. Viete dátum svojho krstu? Na krst vás priniesli rodičia a vychovávajú vás tak, aby ste sa stali dobrými ľuďmi a kresťanmi. Pán Ježiš však bol pokrstený až ako dospelý.

Videli ste už niekedy, ako kňaz krstí bábätko? V časoch Pána Ježiša vyzeral krst úplne inak ako dnes. Svätý Ján Krstiteľ, o ktorom sme počas adventu mnoho počuli, krstil v rieke Jordán. Ľudia vyznávali svoje hriechy a Ján Krstiteľ ich ponoril do vody rieky. Tak ako umývame svoje telo vodou, keď sa zašpiníme, tak ponorenie do Jordána symbolizovalo umytie srdiečka ľudí, ktorí prišli vyznať svoje hriechy. Ján Krstiteľ ich krstom pripravoval na prijatie Pána Ježiša. Niektorí prichádzali k Jordánu z veľkej diaľky (až 200 km), často museli ísť pešo aj niekoľko dní. Medzi mnohými ľuďmi, ktorí prichádzali za Jánom, aby ich pokrstil, bol aj Pán Ježiš. A práve v dnešnom evanjeliu sme o tom počuli.

Pán Ježiš žil v Nazarete so svojou maminkou Máriou a pestúnom Jozefom. Učil sa tesárstvu od Jozefa a bol dobrým synom. V jeden deň prišiel aj on za Jánom Krstiteľom, aby ho pokrstil. Čo myslíte, potreboval Pán Ježiš krst? Pri krste sa zmývajú naše hriechy a stávame sa Božími deťmi. Pán Ježiš teda krst nepotreboval, pretože nemal žiadny hriech a bol Božím Synom. Ukázal nám však príklad, ktorý máme nasledovať.

Pri krste Pána Ježiša sa stala zvláštna vec. Počúvali ste pozorne, čo sa stalo? Na Pána Ježiša zostúpila z neba holubica a bolo počuť hlas „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Bol to Boží hlas. Aj každému pokrstenému človeku Boh šepká do srdiečka: Ty si môj milovaný synček. / Ty si moja milovaná dcérka. Mám ťa veľmi rád. Nikdy na túto dôležitú pravdu nesmieme zabudnúť. Sme Božie deti, ktoré Pán Boh miluje.

Dnes, keď oslavujeme krst Pána Ježiša, poďakujme Bohu a svojim rodičom za dar krstu, za to, že sme sa mohli stať Božími deťmi.

Autor textu: Zuzka Šintálová