Katechézy pre deti

kvetná nedeľa

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“

Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich.

Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ (Mk 11, 1-10)

Dnešná nedeľa je špeciálna. Viete čím? Okrem jej zvláštneho názvu sa dnes číta nie jedno, ale dve evanjeliá. Na začiatku svätej omše počujeme evanjelium o slávnostnom príchode Pána Ježiša do Jeruzalema. Odtiaľ je názov kvetnej (palmovej) nedele. Počas svätej omše počujeme pašie – časť evanjelia, ktoré opisuje umučenie Pána Ježiša. Z toho je odvodený druhý názov – nedeľa utrpenia Pána. Dnešnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa.

Pán Ježiš so svojimi učeníkmi šiel do Jeruzalema, ako bolo zvykom na Veľkonočné sviatky. Pán Ježiš poslal pred sebou dvoch učeníkov, aby šli popredu a čosi vybavili. Spomeniete si, čo mali urobiť? Mali ísť do dediny, ktorá bola pred nimi a priviesť malého oslíka, ktorého tam nájdu uviazaného. Učeníci našli všetko tak, ako im povedal Pán Ježiš.

Keby ste mali vy alebo vaši známi uviazaného pred domom oslíka, niekto by prišiel a chcel by ho vziať, asi by ste sa spýtali podobne ako v dnešnom evanjeliu: „Prečo odväzujete osliatko?“ Pán Ježiš počítal s touto otázkou, a preto učeníkom dopredu povedal, čo majú na túto otázku odpovedať, aby ich nechali. Čo mali odpovedať? Že ho Pán Ježiš potrebuje a hneď ho vráti späť. A skutočne ich nechali odísť aj s malým osliatkom.

Čo sa dialo ďalej? Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi, dali naň svoje plášte a on si naň sadol. Takto na osliatku vošiel Pán Ježiš do Jeruzalema. A čo robili ľudia v meste? Prestierali svoje plášte a narezané ratolesti na cestu, po ktorej šiel Pán Ježiš. Okolo Pána Ježiša bolo zo všetkých strán mnoho ľudí a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ Sú vám tieto slová známe? Hovoríme ich pri každej svätej omši, aby sme oslavovali Pána Ježiša podobne, ako ľudia v Jeruzaleme.

Je až neuveriteľné, že pár dní po tomto privítaní Pána Ježiša, kedy ľudia volali na slávu Pánu Ježišovi, zmenili svoje volanie na slová: „Ukrižuj ho!“ Pokúsme sa počas tohto Veľkého týždňa, kedy slávime smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, zamerať našu pozornosť na oslavu Pána Ježiša a na poďakovanie sa za jeho obetu na kríži. Spytujme si často svedomie, aby sme si uvedomili, že aj naše hriechy spôsobili Pánu Ježišovi bolesť a utrpenie. Buďme ľuďmi, ktorí chvália a milujú Pána Boha a snažia sa vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Snažme sa, aby naše srdcia napĺňali slová Hosanna, nie hriech, ktorý za nás kričí ukrižuj ho.

O tom, ako veľmi nás Pán Ježiš miluje a čo všetko bol ochotný obetovať za nás, aby nám daroval večný život, môžete premýšľať pri modlitbe krížovej cesty. Na Veľký piatok je výnimočná príležitosť sa ju doma pomodliť s celou rodinou.

https://www.novalubovna.sk/resources/File/kriova-cesta-pre-deti-2017-cestaplussk.pdf


Autor textu: Zuzka Šintálová