Katechézy pre deti

Nanebovzatie Panny Márie

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1, 39-56)

Kto z vás má rád svoju maminku? Myslím, že odpoveď je jednoznačná – každý z nás má rád svoju maminku. Už prvé slovo malého bábätka býva väčšinou „mama“. Ak ste pozorovali malé dieťa, z jeho ústočiek veľmi často znie volanie na mamu. Kedy malé dieťa, ale aj vy, voláte mamu? Keď ste hladní, smädní, chorí, keď sa bojíte, stratíte alebo aj keď sa tešíte, chcete jej niečo ukázať alebo povedať. Keď maminka na dlhšie odíde, cítime sa osamelí a smutní. Maminku chceme mať vždy pri sebe.

Koľko maminiek máme? Možno vás prekvapí, že okrem tej maminky, ktorá sa o nás stará tu na zemi, máme ešte jednu mamu. Ona však nežije na zemi, ale v nebi. Viete kto je našou nebeskou maminkou? Je to Panna Mária. Pán Ježiš nám ju dal všetkým za maminku, aby sa o nás starala.

V evanjeliu sme čítali o tom, ako sa Panna Mária za niekým vybrala. Za kým išla? Panna Mária išla za Alžbetou, aby jej pomohla, pretože Alžbeta čakala bábätko a bola už stará. Alžbeta, bábätko v jej brušku aj Panna Mária mali z tohto stretnutia veľkú radosť. Aj Panna Mária v tom čase už nosila v brušku malého Ježiška. Panna Mária i Alžbeta chválili Pána Boha za to, aké veľké veci koná v ich živote.

Dnes slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Čo znamená nanebovzatie? Rozdelíme si to na slová: na nebo vzatie, teda vzatie do neba. Pán Ježiš má Pannu Máriu veľmi rád, pretože je jeho maminkou. Tak ako my, bol najradšej, keď ju mal pri sebe. Po tom, čo Pán Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, Panna Mária zostala na zemi. Keďže ju Pán Ježiš chcel mať pri sebe, vzal si ju k sebe do neba, kde sú stále spolu až do dnešného dňa.

Panna Mária je aj našou mamou. Hoci nie je na zemi, stará sa o nás z neba. Preto sa v akejkoľvek situácií môžeme obrátiť na Pannu Máriu tak, ako na našu pozemskú mamu. Ona naše modlitby vždy počuje a prihovára sa za nás u Pána Ježiša. Môžeme prosiť Pannu Máriu o pomoc, ochranu, zdravie a mnoho iných vecí. Nezabúdajme s ňou chváliť aj Pána Boha za všetky veľké veci, ktoré koná v našich životoch.


Autor textu: Zuzka Šintálová