Katechézy pre deti

5. Veľkonočná nedeľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 1-8)

Boli ste už niekedy vo vinohrade a videli ako rastie hrozno? Strapce hrozna rastú na viniči, s ktorým sú pevne spojené. Vinič je akoby stromček so všetkým, čo strom potrebuje – má korene, vetvičky, listy aj plody. Niekedy sa stane, že niektorá z vetvičiek viniča sa zlomí alebo uschne. Môže taká vetvička priniesť ovocie? Sami dobre viete, že nie. O vinič je potrebné sa starať. Kto sa stará o vinič? Je to vinohradník. A aká je práca vinohradníka? Stará sa o celý vinič – vetvičky, ktoré sa zlomili alebo uschli odreže a tie vetvičky, ktoré sú zdravé, očistí, aby prinášali ešte viac ovocia ako dovtedy.

Vinič a hrozno nespomínam len tak náhodou. Ak ste pozorne počúvali dnešné evanjelium, určite budete vedieť povedať, kto je vinohradníkom, kto viničom a kto môže byť vetvičkou – ratolesťou na viniči. Ježiš v dnešnom podobenstve predstavuje Boha Otca ako vinohradníka, ktorý sa stará o svoju vinicu. Viničom je sám Pán Ježiš. Ratolesťami, ktoré sú na viniči, sú všetci ľudia. Aj každý z nás je akoby vetvičkou napojenou na vinič.

Čo je úlohou vetvičky na viniči? Byť spojená s viničom, čerpať z neho životodarnú silu, a tak prinášať ovocie. Keby si vetvička povedala, že nechce byť už závislá na viniči, chce slobodu a chce sa z viniča odtrhnúť, ako by to dopadlo? Odlomená vetvička z viniča by po chvíľke uschla. Vtedy by ju už len vinohradník zodvihol a hodil do pece, kde by zhorela.

Pán Ježiš využil toto podobenstvo, aby nám ukázal, ako veľmi dôležité je byť v spojení s ním, ak chceme prinášať úrodu. „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Dokonca hovorí, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Je pre nás životne dôležité nestratiť spojenie s Ježišom, naším viničom. Môže sa stať, že niečo preruší náš vzťah s Pánom Ježišom? Áno, hriech nás oddeľuje od Pána Ježiša. Nemusíme však strácať nádej, pretože Pán Ježiš myslel aj na to, ako tento vzťah obnoviť. Ak si uvedomíme svoj hriech, vyznáme ho v sviatosti zmierenia a poprosíme Pána Ježiša o odpustenie, vtedy sa náš vzťah obnovuje a opäť môžeme prinášať úrodu.

Čo môže spevniť náš vzťah s Pánom Ježišom? Je to každodenná modlitba, kde sa s ním pozhovárame, účasť na svätej omši a najmä prijatie Pána Ježiša vo svätom prijímaní. Nikdy nezabúdajme na upevňovanie a budovanie nášho vzťahu s Pánom Ježišom, aby sa nám nestalo, že zrazu uschneme, pretože nebudeme dostatočne čerpať silu z viniča.

Boh ako dobrý vinohradník sa o nás neustále stará a pomáha nám v prinášaní úrody. Pán Ježiš nám dal sľub, že keď zostaneme s ním spojení, budeme počúvať jeho slová a podľa nich aj konať, môžeme prosiť Boha o čokoľvek a splní sa nám to. Pretože ten, kto je spojený s Pánom Ježišom, nemôže žiadať nič, čo by bolo zlé. Keď sa stávame učeníkmi Pána Ježiša a prinášame ovocie dobrých skutkov, oslavujeme tým Boha a robíme mu radosť. Buďme zdravými vetvičkami, ktoré prinášajú veľa ovocia a robia radosť svojmu Nebeskému Ockovi.


Autor textu: Zuzka Šintálová