Roráty 2021

Svätý Jozef - strážca pokladov

Katechéza 17: Choďte k Jozefovi - Svätyňa v poľskom Kališi

Katechéza 16: Orodovník a ochranca Cirkvi - Patrón Cirkvi

Katechéza 15: Mocný orodovník v každej záležitosti - Svätý Jozef

Katechéza 14: Patrón dobrej smrti - Mária a Ježiš pri svojom ochrancovi

Katechéza 13: Učí Ježiša modliť sa - Strach o rodinu

Katechéza 12: Učí Ježiša statočnej práci - Ježišov učiteľ

Katechéza 11: Hľadá a nachádza Ježiša - Púť do Jeruzalema

Katechéza 10: Jozef obetuje Ježiša v chráme - Splnenie zvyku

Katechéza 9: Jozef dáva Ježišovi meno - Najsvätejšie meno

Katechéza 8: Pestún a pozemský otec malého Ježiša

Katechéza 7: Ježišov a Máriin ochranca - Útek do egypta

Katechéza 6: Prvý svedok narodenia Božieho syna - Narodenie Pána

Katechéza 5: Putovanie do Betlehema - Historický súpis ľudu

Katechéza 4: Máriin manžel - Ženích

Katechéza 3: Správca Božieho tajomstva - Anjel navštívil Jozefa

Katechéza 2: Jozefova každodennosť - Rodičovský dom

Katechéza 1: Patris corde - S otcovským srdcom

Úvod: Jozef z Dávidovho rodu - Kráľovský pôvod