Projekt: denne s božím slovom

Milí bratia a sestry!

Pred niekoľkými rokmi  prebehla v Bratislave opakovane iniciatíva Biblia dňom i nocou, kedy sa v kostole sv. Ladislava prečítalo za necelý týždeň celé Sväté písmo. Táto iniciatíva, láska k Božiemu slovu, ako i poznanie, ktoré sa nám dostalo počas našej duchovnej formácie v Hnutí Svetlo-Život , nás inšpirovali  ponúknuť  čosi podobné aj v našej farnosti.  Táto aktivita je samozrejme s požehnaním nášho pána farára. Nebude to nonstop čítanie, ale čítanie na pokračovanie, dalo by sa povedať  - beh  na dlhé trate. Čítanie bude doma – individuálne.

Čítanie Písma, či už súkromné alebo verejné, má vždy sprevádzať modlitba.  Modlitba by mala čítanie predchádzať, sprevádzať i zakončiť.  Čítanie Písma a modlitba idú ruka v ruke.  V modlitbe my hovoríme k Bohu a v čítaní Písma počúvame, čo Boh hovorí  nám. Tak môžeme rozvíjať  s Ním svoj vzťah.

Navrhujeme úplne jednoduchý spôsob, každý deň prečítať jednu kapitolu sv. Písma, so začiatkom od knihy Genezis. Tu na stránke bude vždy rozpis na mesiac dopredu.  Áno, je to plán na vyše tri roky.  Do čítania sa možno kedykoľvek zapojiť, či prestať čítať. Celá aktivita je výlučne na každého osobnom rozhodnutí.

Bolo by však užitočné, keby sa spoločenstvá, či malé skupinky zapojili spoločne a tak sa navzájom držali a pri čítaní povzbudzovali a tiež sa navzájom zdieľali so svojimi objavmi, či povzbudeniami. Odporúča sa prečítať si tiež úvody k jednotlivým knihám sv. Písma na získanie obrazu o tom, čo budeme čítať.

Ambíciou nie je za každú cenu prečítať celú Bibliu, či urobiť si osobný rekord, ale získať väčšiu lásku k Božiemu slovu, znova a znova sa priúčať božím princípom v ňom obsiahnutým, a tak sa približovať ku Kristovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi.  Známy je výrok sv. Hieronyma : „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista .“  Tak vás pozývame na túto dobrodružnú cestu spoznávania Ježiša Krista.


Komunita Naim z Hnutia Svetlo-Život

   

 
Prípadné pozdieľanie alebo otázky, môžete písať na e-mail:  viliampetrik@gmail.com

Poteší nás, keď nám napíšete len jednoducho „zapojil som sa“, aby sme mali spätnú väzbu.