Jasličková pobožnosť

Drahí farníci, keďže tento rok nebolo možné urobiť jasličkovú pobožnosť naživo v kostole, ponúkame vám záznam jasličkovej z minulého roka.