Oprava strechy na kostole

Farská Ekonomická Rada oznamuje, že po takmer ročnej príprave realizácie rekonštrukcie strešného plášťa nášho kostola bolo vybrané materiálové riešenie a uskutočnilo sa výberové konanie. Potrebná dokumentácia bola odoslaná Arcibiskupskému úradu na vyjadrenie, po schválení bude možné začať s realizáciou diela. Nakoľko nedisponujeme dostatočnými finančnými prostriedkami, Arcibiskupský úrad nám povolil vyhlasovať zbierky na tento účel. Termíny zbierok a spôsoby odovzdania milodaru na opravu strechy, ako aj technické podrobnosti, sú uvedené nižšie. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!