Spoločenstvá

Regnum Christi

Regnum Christi sa zrodilo ako cirkevné apoštolské hnutie, ktoré sa snaží sprítomňovať Kristovo Kráľovstvo prostredníctvom posväcovania svojich členov a prostredníctvom osobnej a komunitnej apoštolskej činnosti, aby Ježiš Kristus vládol v srdciach ľudí a spoločnosti.

Kontakt: www.regnumchristi.sk

Modlitby matiek

Modlitby matiek je celosvetové hnutie, ktoré vzniklo v Anglicku. Má svoje medzinárodné, celoslovenské a regionálne koordinátorky, ktoré dbajú o to, aby bolo hnutie v dôležitých bodoch jednotné. Stretnutie sa skladá z predpísaných modlitieb, z piesní, alebo čítania žalmu a z meditácie z Písma. Dôležitým bodom je odovzdávanie našich detí, ich manželov či manželky, vnúčat a duchovne adoptovaných detí, ktorých mená máme napísané na papierových krúžkoch, do košíka pod kríž. S tichou podporou ostatných matiek ich odovzdávame do Kristovej ochrany, opatery a lásky. Tento bod nám umožňuje odpútať sa a vidieť s nadhľadom rodinné vzťahy a problémy. Tiež následne s Božou pomocou dokážeme trpezlivo znášať skutočné, alebo domnelé rodinné trápenia. O tom, čo sa povie na modlitbách sa nikde nerozpráva a vzájomne si neradíme. Na konci odovzdávania môžeme pridať ešte odovzdanie ďalších osôb, alebo udalostí do Božej vôle a starostlivosti. Stretnutia bývajú pravidelne raz za týždeň v termíne, ktorý si vytvorená skupinka dohodla. V našej farnosti sa stretávajú mladšie mamičky po detskej sv. omši vo štvrtok dopoludnia v Katechetickej miestnosti a ostatné skupinky sa stretávajú v bytoch v nimi dohodnutom termíne.

Kontakt: margita.sabova@gmail.com

Modlitby otcov

Modlitby otcov je celosvetové hnutie, ktoré vzniklo v Anglicku potom, ako sa rozšírili Modlitby matiek. Má svojich medzinárodných, celoslovenských a regionálnych koordinátorov, ktorí dbajú o to, aby bolo hnutie v dôležitých bodoch jednotné. Stretnutie sa skladá z predpísaných modlitieb, z piesní, alebo čítania žalmu a z meditácie z Písma. Dôležitým bodom je odovzdávanie našich blízkych, ktorých mená máme napísané na papierových krúžkoch, do košíka. S tichou podporou ostatných otcov ich odovzdávame do Božej ochrany, opatery a lásky. Tento bod nám umožňuje odpútať sa a vidieť s nadhľadom rodinné vzťahy a problémy. Tiež následne s Božou pomocou dokážeme trpezlivo znášať skutočné, alebo domnelé rodinné trápenia. Na konci odovzdávania môžeme pridať ešte odovzdanie ďalších osôb, alebo udalostí do Božej vôle a starostlivosti. Po skončení modlitieb býva "zdieľanie", kde sa pri vzájomnej diskusii členovia snažia rásť a zdokonaľovať sa v oblasti duchovnej, farskej, chlapskej a otcovskej. Stretnutia bývajú každý pondelok po večernej svätej omši vo farskej knižnici. Kontakt (Otto Michalička): michotto278@gmail.com; 094 461 7040