Manželstvo

Sviatosť manželstva

"Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmante si ju!" (Gn 1, 28)

"Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev"..."A manželka nech si ctí muža" (Ef 5, 25. 33)

"A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." (Mt 19,6)

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich do večného života.

V tejto sviatosti Kristus spája ženícha a nevestu v posvätnom a nerozlučnom zväzku a určitým spôsobom ich vysviaca na manželov a rodičov. Manželská láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť sú pre manželov podstatné.

Kresťanská rodina je miesto, kde deti dostávajú prvé ohlasovanie viery. Preto sa rodina právom volá "domáca cirkev", spoločenstvo milosti a modlitby, škola ľudských cností a kresťanskej lásky.