FarnosŤ narodenia panny márie

Na základe uznesenia vlády, sú od 1. januára na celom Slovensku zrušené verejné bohoslužby.

Katechéza pre deti (nedeľa - 16.1.)

Milí rodičia, ponúkame vám katechézu pre vaše deti k téme tejto nedele. Kliknite sem.

Staň sa animátorom

Cítiš v sebe túžbu stať sa animátorom pre birmovancov? Ak áno, neváhaj a klikni sem.

Online sv. omše

Drahí veriaci, vzhľadom na situáciu zo zákazom verejných bohoslužieb vás pozývame k sledovanie online svätých omší. Ich rozpis si môžete pozrieť tu.

poriadok svätých omší

Nedeľa:

7:30
9:30 (detská sv. omša)
11:00
18:00

Pondelok - Sobota:

06:30

18:00 (okrem stredy)

Streda:

19:00 (mládežnícka sv. omša)

Štvrtok:

10:00 (sv. omša pre mamičky)

Prikázané sviatky

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

10:00; 18:00/19:00 (cez letné prázdniny)

večerná sv. omša predošlého dňa je vigíliou sviatku a je teda treťou sv. omšou k tomu titulu


Prikázaný sviatok v deň pracovného voľna:

7:30; 9:30; (11:00 - podľa okolností); 18:00/19:00 - (cez letné prázdniny)