FarnosŤ narodenia panny márie

Na základe uznesenia vlády, sú od 1. januára na celom Slovensku zrušené verejné bohoslužby.

Zvonček počas pandémie

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť, môžete milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti: IBAN: SK54 0900 0000 0051 3154 0464, do poznámky stačí napísať milodar. Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme!

Staň sa animátorom

Cítiš v sebe túžbu stať sa animátorom pre birmovancov? Ak áno, neváhaj a klikni sem.

Online sv. omše

Drahí veriaci, vzhľadom na situáciu zo zákazom verejných bohoslužieb vás pozývame k sledovanie online svätých omší. Ich rozpis si môžete pozrieť tu.

poriadok svätých omší

Nedeľa:

7:30
9:30 (detská sv. omša)
11:00
18:00

Pondelok - Sobota:

06:30

18:00 (okrem stredy)

Streda:

19:00 (mládežnícka sv. omša)

Štvrtok:

10:00 (sv. omša pre mamičky)

Prikázané sviatky

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

10:00; 18:00/19:00 (cez letné prázdniny)

večerná sv. omša predošlého dňa je vigíliou sviatku a je teda treťou sv. omšou k tomu titulu


Prikázaný sviatok v deň pracovného voľna:

7:30; 9:30; (11:00 - podľa okolností); 18:00/19:00 - (cez letné prázdniny)